Td ameritrade pusat pasaran pilihan

td ameritrade pusat pasaran pilihan

.

Risiko tambahan juga mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pelaburan dalam sekuriti asing, terutamanya pasaran baru muncul, td ameritrade pusat pasaran pilihan, amanah pelaburan harta tanah Pendapatan REITsegangkan, sekuriti kecil, dan komoditi. Ini bukanlah tawaran atau permintaan di mana-mana bidang kuasa di mana kami tidak dibenarkan menjalankan perniagaan atau jika tawaran atau permintaan itu bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tempatan bidang kuasa itu, termasuk tetapi tidak terhad kepada orang yang menetap di Australia, Kanada, td ameritrade pusat pasaran pilihan, Hong Kong, Jepun, Arab Saudi, Singapura, UK, dan negara-negara Kesatuan Eropah. ETF tertakluk kepada risiko yang serupa dengan sekuriti asas mereka, termasuk, tetapi td ameritrade pusat pasaran pilihan terhad kepada, pasaran, pelaburan, sektor, atau risiko industri, dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akaun jualan dan margin. Permintaan penilaian dan inisiasi perlindungan tidak termasuk dalam senarai ini. Opsyen melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua pelabur kerana risiko khas yang wujud untuk perdagangan opsyen boleh mendedahkan pelabur kepada kerugian yang berpotensi dan besar. Pelabur harus mempertimbangkan menghubungi penasihat cukai berkenaan dengan rawatan cukai yang berkenaan dengan transaksi pilihan. Baca dengan teliti sebelum melabur. Komisen, yuran perkhidmatan, dan yuran pengecualian masih berlaku. Kemudahubahan pasaran, jumlah dan ketersediaan sistem mungkin melambatkan akses akaun dan eksekusi perdagangan. ETF bebas komisen tertentu mungkin bukan pelaburan yang sesuai untuk semua pelabur, dan mungkin terdapat ETF atau pilihan pelaburan lain yang tersedia di TD Ameritrade yang lebih sesuai.td ameritrade pusat pasaran pilihan